fbpx

Salgs- og leveringsbetingelser

PRISER:
Alle opgivne priser er vejledende priser i danske kroner excl. moms og levering. Enhver opgivet pris i prisliste og ved tilbud, er med forbehold for indtrædende prisændringer fra leverandører, trykfejl, ændring i valutakurser, samt told/afgiftsændringer.  Såfremt der ved afgivet tilbud ikke er givet en særlig acceptfrist, så bortfalder tilbuddet senest 21 dage efter tilbudsdatoen.

FORBEHOLD:
Der tages forbehold for trykfejl, prisændringer, udgåede produkter, konstruktionsmæssige ændringer og udsolgte varer.

ORDRER:
Ordrer der tilgår Construx, som ikke opfylder salgs- og leveringsbetingelserne, er først bindende for Construx, når ordren er bekræftet.
Ordrer med et samlet fakturabeløb under 300,00 kr. (eksl. moms og fragt) vil blive tillagt et ekspeditionsgebyr på 35,00 kr. eksl. moms.

LEVERING:
Forsendelser fra Construx’s lager sker altid for købers regning og risiko. Parterne kan aftale, at leveringen skal gå til anden adresse end købers. Det er dog en forudsætning, at samtlige oplysninger, der er nødvendige for dette, er kommet til vores kendskab. I de opgivne leveringstider tages der forbehold for Force Majeure og forsinkelser, som ligger udenfor vores kontrol. Forsinkede leverancer berettiger ikke køber til at annullere handlen, eller afkræve erstatning.

EMBALLAGE:
Construx skal sikre, at produkterne emballeres forsvarligt. Såfremt køber måtte have særlige krav eller ønsker i forbindelse med emballering, skal dette meddeles sælger skriftligt, inden aftalens indgåelse.

BETALINGSBETINGELSER:
20 dage netto. Betales købesummen ikke rettidigt kan der beregnes der månedlige morarenter på 2 %, samt tillægges et rykkergebyr på kr. 100,00 pr. rykker. Ønskes der ikke elektronisk fakturering eller PDF-faktura vil der blive opkrævet et gebyr på 25,00 kr.

EJENDOMSFORBEHOLD:
Construx forbeholder sig ejendomsretten til de leverede varer, indtil betaling har fundet sted med tillæg af påløbne renter og omkostninger.

FORSKRIVNINGSORDRER:
Optager Construx en forskrivningsordre efter forudgående aftale er det producentens salgs- og leveringsbetingelser, som er de gældende betingelser. Producenten fakturerer kunden direkte og reklamationer/garantisager, reuturvarer o. lign.  er et anliggende mellem de to parter.

REKLAMATIONER:
Køber skal straks ved leveringen foretage en undersøgelse af varerne fra Construx.
Hvis køber vil påberåbe sig en mangel eller defekt, skal køber straks give Construx information herom uden unødigt ophold.
Har køber ikke inden 8 dage efter leveringsdato påberåbt sig manglen over for sælger, kan køber ikke senere gøre manglen gældende.

GARANTI:
Construx yder garanti på solgte produkter iht. dansk lovgivning. Construx’s ansvar omfatter kun fejl/mangler, som opstår under korrekt anvendelse af produktet. Ansvaret omfatter ikke mangler/dekter, som skyldes mangelfuld vedligeholdelse, fejlmontering foretaget af køberen, konstruktive ændringer, eller reparationer foretaget af uautoriseret personel. Reklamationsretten omfatter ikke slitage, sliddele og forringelser på produkterne. Et hvert produkt, som ønskes erstattet eller ombyttet bedes sendt til vores adresse. Produktet vil blive ombyttet/krediteret, såfremt kravet er berettiget.

For skade på personer eller materiel, som følge af mangler/defekter på et leveret produkt, hæfter Construx i det omfang, at ansvaret kan pålægges vores virksomhed. Construx hæfter i intet tilfælde for driftstab, tidstab, tabt arbejdsfortjeneste, eller andet indirekte tab, som følge af forsinkelse, mangler/defekter ved et leveret produkt.

SERVICE OG REPERATION:
Construx har indgået en samarbejdsaftale med Brøndum Elektro, Tagtækkervej 21, DK-8800 Viborg omkring servicering og reperation af maskiner. Alle maskiner med behov for disse ydelser skal fremsendes direkte til Brøndum Elektro med en fejlbeskrivelse. Maskiner med reklamationskrav skal vedlægges købsfaktura. Alle maskiner til service og reparation afsendes for afsenders regning.

RETURVARER:
Varer tages kun retur efter forudgående aftale. Returvarer sendes for afsenders regning, i original emballage og i ubeskadiget stand. Returvarer som ikke overholder førnævnte betingelser vil blive returneret til afsender. Returvarer skal sendes til vores lageradresse og der fratrækkes min. 15 % af købssummen til dækning af krediteringsomkostningerne. Skaffevarer (ikke lagerførte varer) tages ikke retur.

  • Nyheder:

    Du kan blive opdateret om vores nyheder ved enten at tilmelde dig vores nyhedsbrev, som udkommer maks. 4 gange årligt, eller du kan følge os på Facebook.
  • Følg os på You Tube
  • Nyhedsbrev

    Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag information om nye produkter og specialtilbud 4-5 gange om året.
  • Vi rådgiver gerne både slutbrugere og forhandlere omkring vores produkter.