fbpx

Se alle nyheder

Gode råd i forbindelse med brug af RLS nivelleringssystemet | Construx

Oprettet den 21. juni 2017

Fliseareal med RLS 3D klips III-1500

Construx har siden 2010 arbejdet med RLS nivelleringssystemet til fliser og har stor erfaring med brugen af systemet. Du kan opnå den mest effektive og besparende arbejdsgang med RLS nivelleringssystemet, hvis du følger nedenstående fremgangsmetode:

 • Beregn hvor mange klips du skal bruge på opgaven:

  Med vores forbrugsberegner er det let at finde ud af hvor mange klips man cirka skal bruge på en given opgave.
  Forbruget pr. kvadratmeter afhænger af flisen form, størrelse og mønster. Sørg også for at have kiler nok til minimum en hel dags arbejde.

 • Tag højde for tørretiden for fliselimen:

  Store fliser, som ikke er sugende, kombineret med smalle fuger kan kræve ekstra tørretid inden kilerne kan afmonteres og fliserne fuges. Sørg for at have kiler nok til at fortsætte arbejdet, hvis denne situation opstår.

 • Temperatur i rummet, hvor fliserne skal lægges:

  RLS Nivelleringskilerne og nivelleringsklipsene er fremstillet af plast, og når temperaturen kommer under 100 C bliver plastikken mere skrøbelig. Vi anbefaler, at man tager højde for dette, når man opbevarer og anvender systemet.

 • Indstil monteringstangen inden lægningen af fliserne påbegyndes:

  For at undgå at nivelleringsklipsene springer utilsigtet under fliselægningen bør man indstille og låse trykdybden på monteringstangen inden arbejdet påbegyndes.

  Indstillingen foretages let ved at tage to af de fliser, som skal lægges. Mellem fliserne monterer man en klips og en kile. Gradvis spændes kilen med monteringstangen til man finder det maksimale spændepunkt inden klipsen springer.

  Herefter justerer man den sorte stilleskrue på RLS monteringstangen, så tangen efterfølgende ikke kan klemmes mere sammen end nivelleringsklipsen kan holde til. Indstillingen af monteringstangen medfører også at alle nivelleringskilerne monteres med et ensartet tryk på hele opgaven

  Undlader man at indstille tangen inden opgaven påbegyndes, så kan man opleve at der springer nivelleringsklips under montagen. Man vil ofte gerne give nivelleringskilen et ekstra klem med tangen ”for lige at sikre, at det er spændt rigtig godt sammen” og det kan ikke anbefales. Springer nivelleringsklipsene under montagen, så er det tidskrævende at skifte den knækkede klips ud.

 • Fliselimens konsistens og mængden af fliselim:

  Fodpladen på en RLS nivelleringsklips er 3 mm tyk. Derfor må laget af fliselim aldrig komme under 4 mm, da man derved risikerer, at flisen hviler på nivelleringsklipsens fodplade.
  Husk at ved eksempelvis en 10 mm tandspartel vil lagtykkelsen af fliselim ofte kun være 5-6 mm, når flisen er trykket ned i fliselimen. Vi anbefaler desuden, at man anvender en lind fliselim, da kilen under montagen skal presse flisen ned i fliselimen. Det går lettest, hvis fliselimen er lind og nivelleringsklipsen ikke udsættes for unødig belastning og modstand under montagen.

 • Undgå at der presses fliselim op i fugen under monteringen:

  Når man monterer en nivelleringsklips under en flise, så skal man undgå at der presses fliselim op omkring bøjlen på klipsen og i fugerne.
  Kommer der fliselim op i fugerne kan det medføre følgende udfordringer:

  Fliselim i fugerne mellem fliserne skal fjernes mekanisk, når nivelleringskilerne er afmonteret.

  Støttes bøjlen på nivelleringsklipsen af fliselim, så vil klipsen ikke knække det ønskede sted, når kilen afmonteres.

  Begge nævnte eksempler medfører ekstra tidsforbrug.

  Ud fra vores erfaringer anbefaler vi, at man trækker en spandeske i ca. 45 gr. hældning i fliselimen langs fliserne inden nivelleringsklipsene monteres, så fliselimen presses cirka 2 cm tilbage. Fliselimen vil blive presset frem igen, når man lægger en flise på den anden side af nivelleringsklipsen.

 • Monter klips og kiler mest effektivt:

  Det giver det bedste flow og den hurtigste monteringstid af RLS nivelleringssystemet, hvis man udlægger et par rækker af fliser i fliselimen og monterer arealet med nivelleringsklips. Først herefter monterer man og spænder nivelleringskilerne på en gang.

 • Afmontering af kilerne:

  Det er vigtigt, at fliselimen er hærdet op inden man påbegynder afmonteringen af RLS nivelleringskilerne (se evt. pkt. 2)Nivelleringskilerne afmonteres med et slag/spark LANGS fugen på flisen.

Hvis du følger ovenstående fremgangsmåde, når du bruger RLS nivelleringssystemet, så kan du opnå følgende fordele:

 • Et perfekt fliseareal uden niveauforskelle mellem fliserne.
 • Færre reklamationer og fliser, som skal udskiftes.
 • Når du får implementeret brugen af systemet i din arbejdsgang, så vil du opleve at det totale tidsforbrug pr. kvadratmeter nedsættes.
 • Lettere og hurtigere fugning/afvaskning af flisearealet, når fliserne er i niveau.

Har du spørgsmål til brugen af RLS nivelleringssystemet, så er du altid velkommen til at kontakte os.