fbpx

Se alle nyheder

Korrekt brug af diamantværktøj

Oprettet den 6. marts 2012

Korrekt brug af diamantværktøj

For at sikre, at du opnår den bedste økonomi og sikkerhed i forbindelse med brug af dit diamantværktøj, så har vi udarbejdet nedenstående oversigt med gode råd og retningslinjer.

 • Følg altid sikkerhedsinstruktionerne for maskinen, dens anvendelsesområde og arbejdspladsen.
 • Anvend altid sikkerhedsbriller, handsker og høreværn. Ved tørskæring uden sugeskærm o. lign. anvend endvidere ansigtsmaske.
 • Brugeren skal kontrollere, at klingen er beregnet til det materiale, som skal bearbejdes. Anvendes der et skærende værktøj i et forkert materiale forkortes levetiden på værktøjet markant, eller værktøjet kan blive poleret og miste sin effekt.
 • Hvis en diamantklinge bliver poleret (lukker sig), så kan de åbnes igen ved at skære/bore i et stærkt slibende materiale eksempelvis leca, kalksandsten, karbon-sten eller en speciel diamantslibeklods.
 • For at opnå den bedste økonomi er det vigtigt at vælge den rette klinge til materiale og maskine. Skal den samme klinge anvendes i forskellige materialer og maskiner må man oftest acceptere et kompromis mellem levetid og skærehastighed.
 • Undersøg om klingen skal have tilført vand, eller om den kan anvendes til tørskæring. Alle diamantklinger kan tåle vandtilførsel, hvilket forlænger levetiden og øger skærehastigheden. Dog findes der diamantklinger, som ikke må anvendes uden vand. Desuden undgår man ved vådskæring indånding af skærestøv, som kan udgøre en sundhedsrisiko.
 • Ved vådskæring skal klingen have tilført den rette mængde vand og helst på begge sider af klingen. Ud over den kølende effekt, så hjælper vandet med fjerne det fritskårne materiale fra skæresporet. Får klingen ikke nok vand, så øges risikoen for et defekt stykke værktøj.
 • Diamantklinger præsterer bedst ved et givet omdrejningstal/periferihastighed. Sørg for, at din maskine matcher de omdrejningstal, som er angivet på værktøjet.
 • Ved montering af klingen, så skal det kontrolleres, at flanger, spindel og spændemøtrik er rengjorte, således klingen ikke sidder skævt på spindelen.
 • Passer klingen ikke på maskinen, så kan der benyttes reduceringsring eller centerhullet kan opbores. Der må aldrig monteres en klinge, hvor hul-diameteren ikke passer nøjagtig på maskinen.
 • Anvendes der reduceringsring, så må tykkelsen af denne ikke overstige stambladets tykkelse
 • Kontroller at klingen har den rette omløbsretning. Den er angivet med en pil på klingens stamblad. )Dette er vigtigt, da klingen fra fabrikken er ”åbnet” til at køre i den pågældende retning). Klingen mister sin skærevene meget hurtigt, hvis ikke omløbsretningen er korrekt.
 • Tjek at klingen løber frit i maskinen.
 • Diamantklinger er udviklet til skæring og må ikke anvendes til slibning og polering. Anvendes klingen til dette svækkes segmenterne og de bliver defekte.
 • Ved anvendelse af en diamantklinge i en længere periode, så kan der opstå varmeudvikling, hvilket er skadeligt for klingen. Lad klingen afkøle ved at den roterer frit i luften nogle sekunder. Luften som passerer klingen under denne pause vil have en kølende effekt. Husk at afkøle klingen med jævne mellemrum.
 • Ved skæring i en fliseskærer / stenskæremaskine skal skæredybden indstilles således, at klingen kun netop gennembryder emnet.
 • Skær i rette linjer og undgå at vride klingen. Forsøg ikke at skære i kurver.
 • Lad klingen gøre arbejdet, pres ikke maskinen og undgå at skære i stød. Presses klingen, kan varmeudviklingen blives så intens, at stambladet bliver afhærdet (stambladet bliver blødt) og klingen kan ikke reddes.
 • Undgå vibrationer mellem maskinen og materialet, da det nedsætter klingens levetid og kan skade klingen og materialet under bearbejdning.
 • Kontroller jævnligt maskinen. Akslen og lejerne skal køre uden slør. Det samme er gældende for rulleborde.
 • Ved dybe snit, arbejd langsomt gennem materialet eller del snittet op i etaper med forskellige skæredybder.
 • Ved skæring med eksempelvis en vægsav i tykke væge, vil man oftest anvende en klinge med mindre diameter og tykkere segmenter til første snit. Herefter øges diameteren på klingen og segmenttykkelsen nedsættes, således man minimerer risikoen for sidevejs friktion. Forsøg aldrig at få en klinge ned i et skærespor, som er smallere end klingens segmenter, da segmenterne derved slides på siderne og klingen kan kile sig fast.
 • Vær desuden opmærksom på, at klinger som anvendes i en større maskiner med stor motorkraft (gulvsave, vægsave o. lign.) skal være udviklet til formålet.
 • Ved skæring i asfalt skal man være opmærksom på, at man ikke skærer for dybt, da det underliggende grus vil slide meget hårdt på både segmenter og stamblad.
 • Kontroller jævnligt, at klingen er fri for skader. Har klingen revner eller har en tyndslidt stamblad, så bør den kasseres.
 • Opbevar dine diamantklinger stående eller ophængt, så de ikke udsættes for belastning eller stød.

God arbejdslyst!